Tėvas / motina

Problema

Europos Taryba paviešino neraminančią statistiką, kad 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka, o Lansarotės konvencijoje buvo numatyti įsipareigojimai, tačiau Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje stinga sisteminių sprendimų ir strategijų, sprendžiant šią problemą formaliojo bei neformaliojo ugdymo lygyje.

Tėvai atlieka pagrindinį vaidmenį, saugant vaikus nuo seksualinės prievartos. Jie yra pirmieji ir svarbiausi ugdytojai ankstyvame amžiuje. Deja, tyrimai rodo, kad daug tėvų nemoko vaikų apsisaugoti nuo seksualinės prievartos, nes neįvertina šio pavojaus grėsmės. Jiems stinga informacijos ir išmanymo, ypač susijusio su saugumu internete, be to, jie nežino, kaip kalbėtis su vaikais apie lytiškumą ir seksualinę prievartą.

Projektas

Projektas „Saugome vaikus nuo seksualinės prievartos“ padeda tėvams, ugdytojams ir specialistams, dirbantiems su vaikais ir jų šeimomis, mokytis kalbėti apie šią problemą ir siūlo patikimus metodus jai spręsti. Kol kas nei formaliojo, nei neformaliojo švietimo srityje nepakanka tokių švietimo apie vaikų apsaugą nuo seksualinės prievartos metodų. Nors Europos Taryba paviešino neraminančią statistiką, kad 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka, o Lansarotės konvencijoje buvo numatyti įsipareigojimai, tačiau Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje stinga sisteminių sprendimų ir strategijų, sprendžiant šią problemą formaliojo ir neformaliojo ugdymo lygyje.

E. mokymai suteikia informacijos apie tai, kaip tėvams kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą, pavojingas situacijas, kad jie netaptų seksualinės prievartos aukomis. Taip pat moko, kaip reaguoti (įskaitant teisinę intervenciją), kai vaikas atsiduria pavojingoje situacijoje internete arba realiame pasaulyje.

E. mokymų metodas padeda išmokti efektyviai spręsti problemą, ypač tėvams ir specialistams mažuose miesteliuose ar kaimuose. Projektas vertingas dar ir tuo, kad rodo pavyzdį ir moko, kaip naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis.

Šie e. mokymai yra projekto „Saugome vaikus nuo seksualinės prievartos: naujausi būdai stiprinti žinias ir ugdyti tėvų bei profesionalų kompetencijas, siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos“ dalis, kurią finansuoja Europos Komisijos „Erasmus+“ programos 2 pagrindinis veiksmas. Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės.

Organizatoriai

The Empowering Children Foundation

The Empowering Children Foundation

(liet. Vaikų teisių stiprinimo fondas), buvęs Nobody‘s Children Foundation (liet. Niekieno vaikų fondas), savo veiklą pradėjo 1991 m. Organizacija siekia užtikrinti, kad visi vaikai augtų saugūs, su jais būtų pagarbiai elgiamasi, kaip su visaverčiais žmonėmis. EFC saugo vaikus nuo prievartos, o ją patyrusiems padeda sužinoti apie savo teises, moko tikėti savimi ir džiaugtis gyvenimu.

Center Dardedze

Center Dardedze

Latvijos nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, propaguojanti vaikystę be prievartos. Jos tikslas – užkirsti kelią vaikų prievartai ir teikti pagalbą vaikams, patyrusiems fizinę, emocinę ar seksualinę prievartą arba nepriežiūrą. Organizacija savo veiklą pradėjo 2001 m.

Paramos Vaikams Centras

Paramos Vaikams Centras

(Children Support Centre) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. Mūsų misija – užtikrinti psichologinę vaikų gerovę, suteikiant veiksmingą, profesionalią ir įvairiapusę pagalbą vaikams ir šeimoms.

Kontaktai

VšĮ „Paramos vaikams centras”

Latvių g. 19A, Vilnius LT-08113

 8 611 43 567
pvc@pvc.lt
www.pvc.lt